1.10.2016

Nízkotlaké kotelny

Nízkotlaká kotelna – kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

Provoz nízkotlakých kotelen se řídí vyhláškou č. 91/1993 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Provozovatel nízkotlaké kotelny musí zajistit odborné prohlídky kotelen:

  • před uvedením kotelen do provozu,
  • po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
  • při změně druhu paliva,
  • vždy po jednom roce provozu kotelen,
  • u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

20160112_091924

Zpět na hlavní stránku