1.10.2016

Propan-butan (LPG)

Propan, butan a směs propan-butan patří do skupiny LPG (Liquefied Petroleum Gas = Zkapalněný uhlovodíkový plyn)

LPG je pro svoji mobilitu a vysokou výhřevnost řešením pro řadu odvětví průmyslu, zemědělství, stavebnictví, ale i hotelů, restaurací, penzionů a domácností.

Proti zemnímu plynu má daleko vyšší výhřevnost (zemní plyn asi 36,6MJ/m3, propan 93,6 MJ/m3, butan 123,5 MJ/m3) a lepší stlačitelnost.

_vyrd12_1500pyramida3

Zpět na hlavní stránku