1.10.2016

Regulační stanice

Regulační stanice plynu je soubor zařízení pro regulaci (snižování) tlaku plynu, včetně zabezpečení proti nepřípustnému zvýšení tohoto tlaku. Zaregulační stanice se považují zařízení snižující tlak s nejvyšším vstupním tlakem do 16 barů (1,6 MPa) a výpočtovým průtokem nad 200 m3/h a zařízení se vstupním tlakem od 16 barů (1,6 MPa) do 100 barů (10 MPa) bez určení minimální hodnoty průtoku plynu.

2012-04-10_10-44-34

Zpět na hlavní stránku