4.9.2016

Služby

Provádíme revize, kontroly a školení v těchto oblastech a v oblastech viz Rozsah osvědčení:

  • revize plynových zařízení (zemní plyn, propan-butan, technické plyny)
  • kontroly nízkotlakých kotelen
  • revize tlakových nádob
  • revize parních a horkovodních kotlů 3. a 4. třídy
  • školení
  • zpracování místního provozního řádu kotelny a plynovodu

 


Rozsah osvědčení:

Plynová zařízení

(dle vyhlášky č.21/1979 Sb.)

a2 Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
c1 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
c2 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
e2 Regulační stanice plynu
f1 Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
f2 Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
f5 NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
f6 Rozvody technických plynů
g1 Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
g2 Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
g3 Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

 

Tlaková zařízení

PK3 3. třída – parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně)
HK3 3. třída – horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)
PK4 4. třída – parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)
HK4 4. třída – horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně, všechny ostatní kotle kapalinové
NA Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103
NB Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)

 

Zpět na hlavní stránku