3.1.2017

Technické plyny

Technické plyny mají velmi široké možnosti uplatnění. Mezi nejčastěji používané technické plyny patří plyny, které jsou součástí vzduchu tzv. „vzdušné plyny“ Jedná se o kyslík O2 (20,09 % objemových ve vzduchu), dusík N2 (78 %), oxid uhličitý CO2 (0,04 %), argon Ar (0,9 %) a vzácné plyny – helium He, neon Ne, krypton Kr a xenon Xe (celkem méně než 0,0025 %). Dále se k technickým plynům řadí hořlavé a explosivní plyny jako je acetylen C2H2, propan C3H8 a vodík H2 a plyny speciální. Do skupiny technických plynů se řadí plyny medicinální, k nimž vedle kyslíku patří oxid dusný (N2O) tzv. rajský plyn, potravinářské plyny, jejichž využití je v různých aplikacích v potravinářském průmyslu a dýchací plyny pro potápění.

Revize technických plynů provádíme v těchto oblastech:

  • výroba a úprava plynů – zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů (např. vyvíječe řízených atmosfér (ŘA)
  • plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic – zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
  • rozvody technických plynů

 

Zpět na hlavní stránku